Niezwykle cenię czas uczestników – zależy mi na tym, by prowadzone przeze mnie szkolenia przynosiły realną wartość. Dlatego projektując każde pojedyncze doświadczenie dla uczestników koncentruję się na myśleniu, jaką wiedzę i umiejętności dzięki niemu nabędą, gdzie będą mogli je praktycznie wykorzystać.
DLA KOGO?

Młodzież, nauczyciele i specjaliści, rodzice

MOJE SPECJALIZACJE
 • Efektywne uczenie się i nauczanie
 • Skuteczne notowanie, w tym myślenie wizualne, mapowanie myśli
 • Planowanie i zarządzanie sobą w czasie
 • Odkrywanie i rozwijanie mocnych stron
 • Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
 • Trening kreatywności
PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ
 • Myślenie wizualne w edukacji.
 • Myślenie wizualne i infografika w pracy doradcy zawodowego.
 • Myśl wizualnie, notuj skutecznie!
 • Ucz się z głową! Warsztaty efektywnego uczenia się.
 • Trening kreatywności dla nauczycieli  – ucz ciekawiej i skuteczniej.
Umów spotkanie
Zadaj pytanie