W trakcie spotkań indywidualnych przeprowadzę Cię przez proces odkrywania swoich mocnych stron i naturalnych predyspozycji. Wspólnie poszukamy ważnych dla Ciebie czynników satysfakcjonującej kariery zawodowej oraz Twojej życiowej misji.
Na tej podstawie będę wspierać Cię w procesie budowania ścieżki kariery i podejmowania ważnych życiowych decyzji – tak, byś jak najlepiej mógł/mogła wykorzystać swój POTENCJAŁ.
DLA KOGO?

Młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?
  • Odkryjesz mocne strony
  • Wzmocnisz wiedzę na temat swoich predyspozycji i preferencji zawodowych
  • Będziesz podejmował świadome decyzje edukacyjno-zawodowe  w oparciu o własne talenty, potrzeby.
JAK TO WYGLĄDA?

Najczęściej proponuję 3-4 spotkania po 1,5 h.  Czas ustalany jest jednak indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb.

W procesie odkrywania mocnych stron ogromną rolę pełni…czas!  Dlatego poszczególne spotkania planujemy z czasowym “oddechem” (najczęściej jedno lub dwutygodniowym), a dla zwiększenia efektywności procesu pomiędzy sesjami będę proponować Ci dodatkowe ćwiczenia pogłębiające refleksję nad sobą.

Spotkania odbywają się w formie zdalnej lub stacjonarnie.

NARZĘDZIA

Najważniejszym narzędziem na którym opieram pracę jest DIALOG. Jego sednem są pytania otwierające, skłaniające do głębokiej refleksji oraz analizy własnych doświadczeń i potrzeb. Uwielbiam również pracować z obrazem, metaforą i wykorzystywać ich moc do poszerzania perspektywy myślenia!

Wiele narzędzi projektuję sama w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. W celu dotarcia do głębiej ukrytych zasobów korzystam również z narzędzi testowych.

Pracuję między innymi w oparciu o test BBT Achtnich, obrazujący skłonności zawodowe, test predyspozycji zawodowych BRAINCORE oraz badanie osobowości PERSO.IN.

Umów spotkanie
Zadaj pytanie